Databasen Jämförelsetal är inte längre tillgänglig.

Skolverket publicerar från den 1 september 2020 enbart statistik på riksnivå. Det gäller både statistik för tidigare år och statistik som kommer att publiceras framöver.

Förändringen är en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB har beslutat om en reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess. Eftersom lika villkor ska gälla för kommunala och fristående skolor kommer inte heller statistik om kommunala skolor vara tillgänglig. Detsamma gäller även förskolor och fritidshem.
Mer om detta och Statistikmyndigheten SCB:s ändrade sekretesspolicy